Karaj Jołłary-Karaimskie drogi. Karaimi w dawnej fotografii.

Abkowicz Mariola, Sulimowicz-Keruth Anna
język polski
wydanie
Bitik - Oficyna Wydawnicza ZKP
liczba stron: 168
typ: monografia
Wrocław 2010
ISBN: 978-83-920068-8-6