Nazwy osobowych nosicieli cech we współczesnym języku rosyjskim i polskim

Kuligowska Katarzyna
język polski
wydanie
Instytut Filologii Rosyjskiej UAM
liczba stron: 169
typ: monografia
funkcja: doktorska
Poznań 2010
ISBN: 978-83-930308-4-2