Âzyk kak social'nyj fenomen

Pleškova Tat'jana
Tytuł oryginalny:
język rosyjski
wydanie
Instytut Filologii Rosyjskiej UAM
liczba stron: 138
typ: monografia
Poznań 2009
ISBN: 978-83-930308-1-1