Kognitivnaâ semantika koncepta STRAH (na materiale sovremennoj russkoj i ukrainskoj pressy

Małecki Łukasz
Tytuł oryginalny:
język rosyjski
wydanie
LAP LAMBERT Academic Publishing
liczba stron: 153
typ: monografia
obszar tematyczny: językoznawstwo
Saarbrücken 2013
ISBN: 978-3-659-47538-2