The Pragmatics of Early Modern Politics: Power and Kingship in Shakespeare

Kizelbach Urszula
Tytuł oryginalny:
język angielski
wydanie
Rodopi
liczba stron: 304
typ: monografia
Amsterdam and New York 2014
ISBN: 978-90-4203883-7