Legilinguistic Translatology. A Parametric Approach to Legal Translation

Matulewska Aleksandra
język angielski
wydanie
Peter Lang
Seria: Linguistic Insights, nr: 171
liczba stron: 279
typ: monografia
funkcja: habilitacja
wyróżnienie: nagroda
obszar tematyczny: przekład
Bern 2013
ISBN: 978-3-0343-1287-5