Dyskurs Diona z Prusy w Mowach o królestwie. Mariaż retoryki z filozofią

Tuszyńska Krystyna
język polski
wydanie
Wydawnictwo Naukowe UAM
liczba stron: 335
typ: monografia
funkcja: profesorska
wyróżnienie: nagroda
obszar tematyczny: literaturoznawstwo
Poznań 2013
ISBN: 978-83-23225-47-8