The Language of Football: an English-Polish Contrastive Study

Lewandowski Marcin
język angielski
wydanie
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Językoznawstwo, nr: 32
liczba stron: 201
typ: monografia
funkcja: habilitacja
obszar tematyczny: językoznawstwo
Poznań 2013
ISBN: 978-83-232-2536-2