Категория монтажа по отношению к структурированию жанровой формы романа „Анна Каренина” Л.Н. Толстого

Królikiewicz Natalia
Tytuł oryginalny:
język rosyjski
wydanie
Instytut Filologii Rosyjskiej UAM
liczba stron: 114
typ: monografia
obszar tematyczny: literaturoznawstwo
Poznań 2014
ISBN: 978-83-936654-3-3