La dimensión política de lo irreal: el componente ideológico en la narrativa fantástica española y catalana

Gregori i Gomis Alfons
język hiszpański
wydanie
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Filologia Romańska, nr: 56
liczba stron: 491
typ: monografia
funkcja: habilitacja
obszar tematyczny: literaturoznawstwo
Poznań 2015
ISBN: 978-83-232-2995-7