Fenomen „młodych pisarzy” w literaturze włoskiej końca XX wieku

Kornacka Barbara
język polski
wydanie
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Filologia Romańska, nr: 55
liczba stron: 164
typ: monografia
funkcja: habilitacja
obszar tematyczny: językoznawstwo
Poznań 2016
ISBN: 978-83-232-2992-6