O bólu. Pięć rozważań w poszukiwaniu autora

Musiał Łukasz
język polski
wydanie
Wydawnictwo Naukowe UAM
liczba stron: 132
typ: monografia
obszar tematyczny: literaturoznawstwo
Poznań 2016
ISBN: 978-83-232-3078-6