Möglichkeiten und Grenzen interkulturellen Lernens im institutionalisierten DaF-Unterricht

Ciepielewska-Kaczmarek Luiza
język niemiecki
wydanie
Wydział Neofilologii UAM
Seria: Dysertacje Wydziału Neofilologii UAM w Poznaniu, nr: 11
liczba stron: 238
typ: monografia
funkcja: doktorska
DOI: 10.14746/9788394601799
obszar tematyczny: dydaktyka
Poznań 2016
ISBN: 978-83-946017-9-9