Феномен креативності Василя Симоненка: літературознавчий та лінгвістичний аспекти

Kosmeda Tetyana, Horniatko-Szumiłowicz Anna
Tytuł oryginalny:
język ukraiński
wydanie
Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM
liczba stron: 232
typ: monografia
obszar tematyczny: literaturoznawstwo
Poznań 2016
ISBN: ---------------