Wykładniki predykacji w języku polskim i francuskim

Kaliska Agnieszka
język polski
wydanie
Wydział Neofilologii UAM
liczba stron: 215
typ: monografia
DOI: 10.14746/9788394601713
obszar tematyczny: językoznawstwo
Poznań 2016
ISBN: 978-83-946017-1-3