Twórcze schematy poznawcze a kreatywność językowa. Na przykładzie języka francuskiego jako obcego

Blachowska-Szmigiel Marzena
język polski
wydanie
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Filologia Romańska , nr: 37
liczba stron: 312
typ: monografia
funkcja: habilitacja
wyróżnienie: nagroda
Poznań 2010
ISBN: 978-83-232-2174-6