Wortarten und Pronomina. Studien zur lettischen Grammatik

Nau Nicole
język niemiecki
wydanie
Wydział Neofilologii UAM
liczba stron: 402
typ: monografia
funkcja: habilitacja
DOI: 10.14746/9788394739843
obszar tematyczny: językoznawstwo
Poznań 2016
ISBN: 978-83-947398-4