On Some Quantitative Aspects of the Componentional Structure of Chinese Characters

Kordek Norbert
język angielski
wydanie
Rys
liczba stron: 297
typ: monografia
funkcja: habilitacja
wyróżnienie: nagroda
obszar tematyczny: językoznawstwo
Poznań 2013
ISBN: 978-83-63664-13-8