Александр Введенский и традиция абсурда

Raspapou Aliaksandr
Tytuł oryginalny:
język rosyjski
wydanie
Wydział Neofilologii UAM
Seria: Dysertacje Wydziału Neofilologii UAM w Poznaniu, nr: 16
liczba stron: 264
typ: monografia
funkcja: doktorska
DOI: 10.14746/9788394719852
obszar tematyczny: literaturoznawstwo
Poznań 2016
ISBN: 978-83-947198-5-2