Rejestry sądowe i finansowe gmin karaimskich z Trok i Nowego Miasta z lat 1713-1795: Edycja krytyczna rękopisu Heb. 4º 1094 ze zbiorów Narodowej Biblioteki Izraela

Muchowski Piotr, Tomal Maciej
język polski
wydanie
Katedra Studiów Azjatyckich
Seria: Prace Karaimoznawcze, nr: 6
liczba stron: 388
typ: monografia
Poznań 2016
ISBN: 978-83-947548-1-5