Дефисные субстантивно-субстантивные конструкции личной семантики в современном русском языке

Bortnowska Paulina
język rosyjski
wydanie
Wydział Neofilologii UAM
Seria: Dysertacje Wydziału Neofilologii UAM w Poznaniu, nr: 17
liczba stron: 331
typ: monografia
funkcja: doktorska
DOI: 10.14746/9788394719869
Poznań 2016
ISBN: 978-83-947198-6-9