Modele syntagmatyczne konstrukcji opartych na nazwach relacji symetrycznych

Nkollo Mikołaj
język polski
wydanie
Wydawnictwo Naukowe UAM
liczba stron: 245
typ: monografia
funkcja: habilitacja
wyróżnienie: nagroda
Poznań 2009
ISBN: 978-83-232-2028-2