Efektywność nauczania języka niemieckiego na poziomie przed- i wczesnoszkolnym w dwujęzycznych placówkach edukacyjnych w Polsce

Bielicka Małgorzata
język polski
wydanie
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Język. Kultura. Komunikacja, nr: 20
liczba stron: 395
typ: monografia
funkcja: habilitacja
obszar tematyczny: dydaktyka
Poznań 2017
ISBN: 978-83-232-3198-1