Mądrość metafory: komunikacyjny model metafory kognitywnej

Juszczyk Konrad
Tytuł oryginalny:
język polski
wydanie
COACHSPACE
liczba stron: 254
Projekt: Multimodalne wyrażenia metafor konceptualnych a spójność i synchronia zachowań komunikacyjnych w dialogu
typ: habilitacja
funkcja: habilitacja
obszar tematyczny: językoznawstwo
Poznań 2017
ISBN: 978-83-949279-0-5