The Changing Patterns of Policy Making in Japan: Local Policy Initiative of Okinawa Prefecture in the 1990s

Bochorodycz Beata
język angielski
wydanie
Wydawnictwo Naukowe UAM
liczba stron: 259
typ: monografia
funkcja: doktorska
wyróżnienie: nominacja
Poznań 2009
ISBN: 978-83-232-2164-7