Rytm w mowie i języku w ujęciu wielowymiarowym

Wagner Agnieszka
język polski
wydanie
Dom wydawniczy Elipsa
Seria: językoznawcza
liczba stron: 286
Projekt: Struktura rytmiczna wypowiedzi w języku polskim: analiza korpusowa
typ: monografia
funkcja: habilitacja
obszar tematyczny: językoznawstwo
Warszawa 2017
ISBN: 978-83-8017-168-8