Las actitudes de los alumnos activos hacia el aprendizaje del español como lengua extranjera (ELE). Una visión constructivista

Spychała-Wawrzyniak Małgorzata
język hiszpański
wydanie
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Filologia Romańska, nr: 65
liczba stron: 222
typ: monografia
funkcja: habilitacja
obszar tematyczny: dydaktyka
Poznań 2018
ISBN: 978-83-232-3321-3