Twórczość liryczna Maironisa

Pokorska-Iwaniuk Monika
język polski
Wydawnictwo Rys
Seria: Poznańska Biblioteka Bałtystyczna, nr: 8
liczba stron: 226
typ: monografia
obszar tematyczny: literaturoznawstwo
Poznań 2018
ISBN: 978-83-65483-70-6