Literatura a polityka kulturalna w Prusach Wschodnich w latach 1933–1945. Krajobraz kulturowy i symboliczny a relacje centrum – peryferie

Kardach Magdalena
język polski
wydanie
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Seria Filologia Germańska, nr: 61
liczba stron: 338
typ: monografia
obszar tematyczny: literaturoznawstwo
Poznań 2018
ISBN: 978-83-232-3336-7