Biografia jako pretekst. Modele współczesnych duńskich biofikcji

Cymbrykiewicz Joanna
język polski
wydanie
Wydział Neofilologii UAM
liczba stron: 236
typ: monografia
funkcja: habilitacja
DOI: 10.14746/9788395414428
obszar tematyczny: literaturoznawstwo
Poznań 2019
ISBN: 978-83-954144-2-8