Las periferias se reescriben: contextos de traducción mexicano, polaco y chicano [Peryferie (do) (siebie) (prze)pisują: tłumaczenie w kontekście meksykańskim, polskim i chicano]

Kasperska Iwona
język hiszpański
wydanie
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Filologia Romańska, nr: 70
liczba stron: 288
typ: monografia
funkcja: habilitacja
obszar tematyczny: przekład
Poznań 2019
ISBN: 978-83-232-3464-7