Intencjonalność komunikacyjna gestów wskazujących

Jarmołowicz-Nowikow Ewa
język polski
wydanie
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Językoznawstwo Stosowane, nr: 30
liczba stron: 218
typ: monografia
funkcja: habilitacja
obszar tematyczny: językoznawstwo
Poznań 2019
ISBN: 978-83-232-3468-5