Hierarchiczna struktura leksykonu umysłowego. Relacje semantyczne w leksykonie widzących i niewidomych użytkowników języka

Mikołajczak-Matyja Nawoja
język polski
wydanie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Seria: językoznawstwo
liczba stron: 255
typ: monografia
wyróżnienie: nagroda
obszar tematyczny: językoznawstwo
Poznań 2008
ISBN: 978-83-232186-8-5