Retoryka arabska w twórczości Al-Gahiza

Styszyński Marcin
język polski
wydanie
Katedra Studiów Azjatyckich
liczba stron: 140
Projekt: brak
typ: monografia
funkcja: doktorska
obszar tematyczny: literaturoznawstwo
Poznań 2008
ISBN: 978-83-927990-0-9