Benefaktywność i malefaktywność aktu mowy w przemówieniach parlamentarnych (na przykładzie życzeń wygłaszanych przez posłów w polskim Sejmie i niemieckim Bundestagu)

Jurewicz Magdalena
Tytuł oryginalny:
język polski
wydanie
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Język Kultura Komunikacja , nr: 24
liczba stron: 270
typ: monografia
funkcja: habilitacja
obszar tematyczny: językoznawstwo
Poznań 2019
ISBN: 978-83-232-3538-5