Współczesne literatury afrykańskie i inne teksty kultury w świetle badań postkolonialnych

Charchalis Wojciech, Díaz-Szmidt Renata, Siwierska Ewa, Szupejko Małgorzata
język: polski
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
Liczba stron: 363
Typ: tom zbiorowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo
Warszawa 2015
ISBN: 978-83-7545-634-9