Fascinantul interbelic: idei, oameni, cărţi

Ivancu Emilia, Klimkowski Tomasz, Orian Georgeta
język: rumuński
Aeternitas
Liczba stron: 256
Typ: tom zbiorowy
obszar tematyczny: językoznawstwo
Alba Iulia 2015
ISBN: 978-606-613-117-9