Bridges and not walls in the field of philology

Bielak Marlena , Popescu Teodora, Krawczak Marcin
języki: angielski, polski, niemiecki
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica
Liczba stron: 208
Typ: tom zbiorowy
obszar tematyczny: językoznawstwo
Piła 2016
ISBN: 9788362617661