Культурные коды в сознании и языке

Stroński Krzysztof
tytuł oryginalny Культурные коды в сознании и языке
język: rosyjski
Изд-во СаГА
Seria: -
Liczba stron: 232
Typ: tom zbiorowy
obszar tematyczny: językoznawstwo
Samara 2015
ISBN: 978-5-98-996-167-