Świat Arabski w perspektywie interdyscyplinarnej

Bednarowicz S., Moch M., Musiatewicz J.
język: polski
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Liczba stron: 174
Typ: tom zbiorowy
Bydgoszcz 2016
ISBN: 978-83-8018-071-0