Spójność tekstu specjalistycznego. 2

Górnicz Mariusz , Kornacka Małgorzata
języki: polski, niemiecki, angielski
Wydawnictwo Naukowe IKSI Uniwersytet Warszawski
Seria: Studi@ Naukowe
Numer: 34
Liczba stron: 145
Typ: tom zbiorowy
obszar tematyczny: przekład
Warszwa 2016
ISBN: 978-83-64020-42-1