550 lat Państwowości Kazachstanu. Szkice z dziejów.

Garczyk Bartłomiej , Marszewski Mariusz
języki: polski, rosyjski
Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód
Liczba stron: 159
Typ: pokonferencyjny
Poznań 2016
ISBN: 978-83-63554-14-9