Identidad, género y nuevas subjetividades

Moszczyńska-Dürst Katarzyna
język: hiszpański
Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UniwersytetuWarszawskiego
Liczba stron: 416
Typ: tom zbiorowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo
Warszawa 2016
ISBN: 978-83-60875-11-7