The Phonetician

Klessa Katarzyna, Bigi Brigitte
język: angielski
International Society of Phonetic Sciences
Seria: Number 111-112 / 2015-I-II
Numer: 1
Liczba stron: 108
Typ: tom zbiorowy
obszar tematyczny: językoznawstwo
Florida, USA 2015
ISBN: 0741-6164