Folklor Bałtyjski - dziedzictwo kulturowe i źródło w badaniach mitologii

Stryczyńska-Hodyl Ewa, Prusinowska Justyna
język: polski
Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku
Seria: Zeszyty Naukowe MBL - PE
Numer: 1
Liczba stron: 137
Typ: tom zbiorowy
Olsztynek 2010
ISBN: 978-83-930873-9-6