Communication vis-a-vis multiculturality. A contribution to the description and analysis of communicators

Puppel Stanisław, Puppel Joanna, Bielak Marlena , Alnajjar Justyna
język: angielski
Matej Bel University
Liczba stron: 120
Typ: tom zbiorowy
obszar tematyczny: językoznawstwo
Banska Bystrica 2017
ISBN: 9788055712536