Studia nad systemem ochrony prawnej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi

Grzegorczyk Paweł, Knoppek Krzysztof, Walasik Marcin
języki: polski, angielski
Wolters Kluwer
Liczba stron: 1320
Typ: inne
Warszawa 2012
ISBN: 978-83-264-3913-1