Język w Poznaniu 7

Kamasa Victoria, Mikołajczyk Beata, Taborek Janusz, Woźniak Miłosz, Woźnicka Marta, Zabrocki Władysław
języki: polski, niemiecki, angielski
Rys
Numer: 7
Liczba stron: 151
Typ: tom zbiorowy
obszar tematyczny: językoznawstwo
Poznań 2017
ISBN: 978-83-65483-34-8