En torno a Cervantes. Estudios sobre la época y la obra del autor del Quijote. Homenaje al Profesor Kazimierz Sabik

Piłat Zuzankiewicz Marta
język: hiszpański
Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UniwersytetuWarszawskiego
Liczba stron: 423
Typ: tom zbiorowy
Warszawa 2017
ISBN: 978-83-60875-91-9