Prawo i Język

Mróz Anna, Niewiadomski Adam, Pawelec Monika
język: polski
Zakład graficzny Uniwersytetu Warszawskiego
Liczba stron: 197
Typ: pokonferencyjny
Warszawa 2009
ISBN: 978-83-927816-4-6